O nás

Garantujeme vysokú produktivita práce s výbornými pomermi nákladov na ich realizovanie.

Sme spoločnosť s dlhodobým pôsobením v oblasti konštrukcie, vývoja, výroby a designu pre viacero odvetí priemyslu. Našim spôsobom práce, vzdelávaním, zanietením pre poskytované služby a spôsobom komunikácie s klientmi sme počas svojho pôsobenia nadobudli bohaté skúsenosti a vytvorili široký záber svojich služieb v tejto oblasti.

V spoločnosti KWD pri práci na projektoch využívame CAD systém SolidWorks, čím garantujeme vysokú produktivita práce s výbornými pomermi nákladov na ich realizovanie.

Naše služby môžeme rozdeliť do týchto kategórií:
✓ aplikovaný výskum a vývoj
✓ projektovanie a konštrukčné práce v strojárstve
✓ optimalizácia konštrukčných návrhov
✓ spracovanie dizajnérskych návrhov na strojárske výrobky
✓ vypracovanie kompletnej výrobnej dokumentácie
✓ 3 D modelovanie
✓ výkresovú dokumentáciu
✓ pevnostné výpočty a analýzy MKP/FEM
✓ prototyping
✓ vizualizáciu a animáciu 3D modelov
✓ konverzia 2D do 3D a naopak
✓ podporu v oblasti propagácie a reklamy pri uvádzaní výrobku na trh

Naše Hodnoty

Nech už ste veľká nadnárodná korporácia, alebo menšia regionálna spoločnosť atribúty, ktoré spolu vytvárajú hodnotu našej spoločnosti poskytujeme všetkým klientom bez rozdielu.

Atribúty našej spolupráce s vami:
  1. Vyspelosť poskytnutých riešení a vysoká kvalita prác a výstupov
  2. Spoľahlivé a kompatibilné dodanie požadovaných prác
  3. Široký rozsah služieb a produktov
  4. Vynikajúci prehľad v brandži konštrukcie a vývoja
  5. Rýchla tvorba projektov
  6. Efektívna komunikácia a flexibilita pri tvorbe návrhov

Naša Vízia

Našou víziou je byť spoločnosťou, ktorej vyspelosť konštrukčných riešení bude nadštandardná a bude patriť medzi renomované spoločnosti v tomto odvetví.

SPOLUPRACUJTE S NAMI NA CELOM PROJEKTE

Nech potrebujete navrhnúť konštrukciu zariadenia pre automobilový priemysel, gumárenský priemysel, alebo akékoľvek iné odvetvie, môžete sa spoľahnúť na tím KWD, ktorý vám poskytne vyspelé riešenia pre váš projekt. Zastrešíme ho od vypracovania štúdie cez výrobu funkčného modelu až po jeho inštalovanie a technickú podporu pri zavedení do výroby.

Z jednotlivých partikulárnych riešení akými sú napr. pevnostné analýzy alebo výkresová dokumentácia sme vyrástli na schopnosť komplexne zastrešiť všetky potrebné kroky projektu. Dnes takto dokážeme obslúžiť zákazníkov v priemyselných odvetviach vrátane automotive, gumárenského priemyslu, poľnohospodárstva, námornej alebo železničnej dopravy.

Spoľahlivé služby a riešenia pre vývoj a konštrukciu strojov, alebo výrobných liniek dodávame domácim a zahraničným klientom so širokou škálou odborných znalostí a inžinierskych zručností v programoch CAD. Pri vývoji konceptov, navrhovaní zariadení, pevnostných výpočtoch využívame CAD systém SolidWorks, ktorý umožňuje zdieľať svoje výhody v rámci našich vývojových a konštrukčných tímov a tímov klientov. Dosahuje sa tak vysoká produktivita prác a vynikajúcim pomerom nákladov na CAD pracovisko/výkon.

TÍM KWD

Sme profesionálny tím pracujúci modernými postupmi. Máme potrebné hardwarové a softwarové vybavenie, ktoré nám umožňuje byť efektívnymi a flexibilnými. Na zákazkách pracujeme s plným nasadením a náš záujem o klienta a jeho projekt je od začiatku až po odovzdanie dohodnutých prác je vždy vysoký.

Naše tímy:

Vedenie spoločnosti

- Zabezpečuje obchodné a realizačné podmienky projektov. Zodpovedá za dodanie projektov.

Vývojový tím

- Navrhuje koncepcie a vykonáva analýzy projektov

Konštrukčný tím

- Vytvára 3D modely a vytvára výkresovú dokumentáciu

Realizačný tím

- Realizuje a zavádza výsledky vývoja a konštrukcie do praxe

Ak sme vás zaujali a chcete byť našim kolegom

Pridaj sa k nám
Slovenčina