Certifikáty

Sme komplexný poskytovateľ inovatívnych konceptov , náročných dizajnových a odborných služieb. Sme zodpovední za to, že naše návrhy, výpočty, výkresová dokumentácia a všetky ostatné dokumenty spĺňajú požiadavky stanovené klientom a planými normami. Systém riadenia KWD je v súlade s normami ISO 9001:2015


certifikat-sk-2022

ICR 2007

Názov : Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Potvrdenie o zavedení a udržiavaní systému manažérstva kvality na hlavné činnosti spoločnosti

Otvoriť PDF dokument
certifikat-eng-2022

ICR 2007

Name : Certificate of quality management system according to standard ISO 9001:2015

Confirmation about implementation and maintenance of the quality management system in the company

Otvoriť PDF dokument
certifikat-sk-2022

ICR 2007

Názov : Ocenenie Ministra hospodárstva

Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži : Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži Inovatívny čin roka 2007

Otvoriť PDF dokument
ICR 2007

ICR 2007

Názov : Ocenenie Ministra hospodárstva

Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži : Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži Inovatívny čin roka 2007

Otvoriť PDF dokument
ICR 2007

ICR 2007

Názov : Ocenenie Ministra hospodárstva

Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži : Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži Inovatívny čin roka 2007

Otvoriť PDF dokument
ICR 2008

ICR 2008

Názov : Ocenenie Ministra hospodárstva

Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži : Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži Inovatívny čin roka 2008 - Výrobková inovácia - MS06

Otvoriť PDF dokument

ICR 2009

ICR 2009

Názov : Ocenenie Ministra hospodárstva

Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži : Ocenenie Ministerstva hospodárstva za účasť v súťaži Inovatívny čin roka 2009 - Technologická inovácia

Otvoriť PDF dokument
ICR 2010

ICR 2010

Názov : Ocenenie Ministra hospodárstva

Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži : Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži Inovatívny čin roka 2010 - Výrobková inovácia - PAT 030

Otvoriť PDF dokument

ICR 2011

ICR 2011

Názov : Ocenenie za účasť v súťaži

Ocenenie za účasť v súťaži : Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži Inovatívny čin roka 2011 - Výrobková inovácia - Deliace zariacenie

Otvoriť PDF dokument
ICR 2013

ICR 2013

Názov : Ocenenie Ministra hospodárstva

Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži :
o Cenu ministra hospodárstva : Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži Inovatívny čin roka 2013 - Výrobková inovácia - Pogumovacia linka V4

Otvoriť PDF dokument

ICR_2015_diplom 3. miesto

ICR 2015

Názov : Diplom Ministra hospodárstva

Ocenenie ministra hospodárstva za účasť v súťaži : Diplom Ministra hospodárstva za 3. miesto v súťaži Inovatívny čin roka 2015 - Výrobková inovácia - Banská koľajový žeriav DH 18

Otvoriť PDF dokument

Dokážu urobiť prakticky čokoľvek. Navyše majú výborný prehľad a skúsenosti vo svojom odbore.


KWD má kvalitné výstupy a dokumentáciu na profesionálnej úrovni.


Vedia rýchlo zareagovať a rýchlo dodať. Pracujú promptne.

Slovenčina