Obstarávanie

VÝSKUM A NÁVRH NOVEJ KONCEPCIE SAMOHYBNEJ LESNEJ TECHNIKY

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené: 16. marca 2022
Zverejnené dňa: 7. apríla 2022
Slovenčina