kajman

K W D s.r.o

Hronská 1

Zvolen

Slovenská Republika

+421455320971

+421455320976

office@kwd.sk

Konštrukčná a vývojová spoločnosť KWD bola založená v roku 1997. Svojou činnosťou nadväzuje na bohatú tradíciu strojárskeho výskumu a vývoja orientovaného do stredoslovenského mesta Zvolen. Spoločnosť KWD sa v prvej etape špecializovala na projekčné práce v oblasti zemných strojov, neskôr s prenikaním na zahraničné trhy rozširovala sortiment o vývojové práce aj v iných oblastiach strojárstva ako napr. prípravky pre automobilový priemysel, časti gumárenských liniek, poľnohospodárske a lesnícke stroje, metalurgický priemysel, železničné koľajové vozidlá a zariadenia pre banskú prevádzku. Tradícia, stabilný kolektív konštruktérov a nasadenie CAD systémov sú zárukou vysokej produktivity a efektivity.