kajman

K W D s.r.o

Hronská 1

Zvolen

Slovenská Republika

+421455320971

+421455320976

office@kwd.sk

Vývojový team KWD v maximálnej možnej miere využíva výhody CAD systému SolidWorks, čím vzniká vysoká produktivita práce s výbornými pomermi náklady na CAD pracovisko / výkon. Firma KWD Vám ponúka spracovanie pevnostných výpočtov, dynamických analýz a na tomto základe optimalizáciu Vašej konštrukcie. Výpočty vykonávame pomocou softvéru SolidWorks Simulations. Soločnosť ponúka spracovanie výkresovej dokumentácie pre všetky oblasti strojárstva ako aj aktualizáciu zastaralej výkresovej dokumentácie a jej transformáciu do 2D alebo 3D CAD systému.